Posłuchaj Rozmowy Azymutu! To dyskusje z ludźmi, którzy tworzą nasz Związek, którzy mają na niego wpływ. To też miejsce, gdzie dyskutujemy z tymi, którzy dla naszej organizacji mogą być inspiracją.

Dostępne odcinki

Słuchaj Rozmowy Azymutu na YouTube.