Do jednego miejsca może prowadzić wiele dróg – łatwiejszych i trudniejszych, często zapewniających masę przeżyć i wzbogacających nas o doświadczenia. Przed nami, instruktorami harcerskimi, widnieje jednak jeden podstawowy cel – dobra harcerska praca w gromadach zuchów oraz drużynach harcerzy i wędrowników. Azymut traktuje o wielu drogach, które do niej prowadzą.

Skautmistrz dźwiga na swych barkach największą odpowiedzialność czynienia dobrze i z dobrych pobudek i umożliwienia chłopcom, aby to widzieli, ale tak, by nie robić z tego parady

Na początku 2018 roku z inicjatywy Wiktora Maracewicza, Jakuba Borkowskiego, Pawła Jońskiego, Jacka Kowalskiego, Jakuba Kuciaka, Piotra Malewskiego, Jakuba Pajkowskiego, Łukasza Poznańskiego, Maksa Wesołowskiego i Mateusza Wojciechowskiego powstał ruch Azymut Na Harcerstwo, który miał na celu określenie potrzeb instruktorów, stworzenie wizji i zaproponowanie rozwiązań, które nadałyby bieg zmianom w Organizacji Harcerzy ZHR.

Pod koniec kwietnia 2018 roku Dyzma Zawadzki i Marcin Gierbisz szykowali koncept nowego harcerskiego medium i szukali na niego odpowiedniej nazwy. Idee ruchu skupiającego instruktorów z wielu chorągwi, który za cel postawił sobie wspierać instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w pracy z drużynami są nam bliskie – to w końcu jest celem istnienia tego bloga. Postanowili więc kontynuować tę myśl. Azymut jest więc naturalnym następstwem Azymutu Na Harcerstwo. Miejscem, gdzie prezentujemy rozwiązania, odpowiedzi na wyzwania codziennego harcerskiego dnia, ale też staramy się czasem zasiać nową myśl. Azymut traktuje zatem o idei, metodzie i ruchu.

Azymut jest oddolną inicjatywą grupy instruktorów ZHR tworzoną we współpracy i dla innych instruktorów harcerskich, nie jest zaś oficjalnym organem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dlatego poglądy wyrażane przez poszczególnych autorów oraz redakcję nie mogą być rozumiane jako stanowisko ZHR.

Pisz do Azymutu!

Azymut jest zbiorem wielu głosów – czasem też publikowanych wcześniej w innych miejscach – i zaprasza do współpracy. Przeczytaj nasze wytyczne dla współpracowników.