Dokąd powinniśmy zmierzać z zuchem starszym?

Odpowiedź: do drużyny harcerzy!Zacznijmy jednak od początku… Gdy będziemy obserwowali regularnie zuchy uczęszczające do naszej gromady, spostrzeżemy, że ich charaktery ulegają całkiem szybkim zmianom. Wszakże dzieci w wieku zuchowym nie mają jeszcze w pełni ukształtowanej osobowości i z biegiem czasu mogą (również dzięki naszej pomocy) wyzbyć się złych zachowań, odkryć w sobie odwagę i śmiałość, […]

Autor: Michał Topolski
Więcej