O szkoleniu zastępowych słów kilka

Wstęp Napoleon zwykł mawiać, że „Każdy żołnierz nosi buławę w tornistrze”. Miał na myśli to, że każdy z jego żołnierzy, ma potencjał do tego, by stać się wodzem. I choć nikogo nie zachęcam do prowadzenia swojej drużyny na wzór napoleońskiej armii, to taki sposób myślenia o moich harcerzach zawsze był mi bliski.  Inspiracją dla takiego […]

Autor: Jan K. Minksztym
Więcej