hm. Przemysław Zyra: „Komendant powinien być wzorem”

Przed Wami nowy cykl na Azymucie: Kwestionariusz Komendanta! Jako pierwszy na nasze pytania odpowiada komendant najmłodszej Chorągwi w Organizacji Harcerzy, hm. Przemysław Zyra. Mówi nam między innymi: Planujemy dalej robić szkolenia i pozyskiwać na nie ludzi, także nie mających do tej pory styczności z harcerstwem. Zobaczcie, co więcej o byciu komendantem, podsumowaniach oraz planach Północno-Wschodniej […]

Autor: Redakcja
Więcej