Wiedza Zuchmistrzowska – materiały na kursy

Projekt „Wiedza Zuchmistrzowska – materiały na kursy” to co najmniej osiem lat wytężonej pracy zuchmistrzów z całej Polski. Efektem jest bardzo przemyślana Mapa Kompetencji Zuchmistrzowskich, zawierająca 60 zagadnień (rozdziałów) z zakresu metodyki zuchowej podzielonych na 10 działów. Do każdego zagadnienia rozpisano wiedzę, umiejętności i postawy absolwentów kursów na każdym z czterech poziomów: – PRZYBOCZNY – […]

Autor: Kacper Borkowski
Więcej

O szkoleniu zastępowych słów kilka

Wstęp Napoleon zwykł mawiać, że „Każdy żołnierz nosi buławę w tornistrze”. Miał na myśli to, że każdy z jego żołnierzy, ma potencjał do tego, by stać się wodzem. I choć nikogo nie zachęcam do prowadzenia swojej drużyny na wzór napoleońskiej armii, to taki sposób myślenia o moich harcerzach zawsze był mi bliski.  Inspiracją dla takiego […]

Autor: Jan K. Minksztym
Więcej

O tradycji i kursach wigierskich

Dzisiejszy przedruk jest znacznie starszy od pozostałych dotychczas publikowanych na łamach Azymutu. Nic jednak nie stracił na swojej aktualności, szczególnie w sezonie kursów instruktorskich w ZHR. Słynne kursy wigierskie i związane z nimi środowisko odgrywało bardzo dużą rolę w przedwojennym harcerstwie, dlatego przypominamy artykuł hm. Henryka G. Wechslera z londyńskiego „Harcerstwa” (nr 1 z 1948 […]

Autor: Redakcja
Więcej