Przejdź do treści

Tomasz Kucharzewski "Watra"

Między innymi: komendant KIHAM-Olsztyn, drużynowy i komendant Szczepu 37 ODHiZ „PŁOMIENIE”. Po powstaniu ZHR hufcowy, a następnie komendant Chorągwi Warmińsko-Pomorskiej, komendant Białej Służby w Olsztynie w 1991r. Autor podręcznika „SZTUKA OBOZOWANIA (Olsztyn 2014 I 2018) oraz „Zwyczajów i tradycji 37 ODH” (Warszawa 1991) Choć od wielu lat oficjalnie poza strukturami organizacyjnymi, to w sumie nadal pełniący służbę, choć w innej formie.