Żarty, bójka i jedzenie! Oto trzy nieodłączne elementy świata chłopca. One stanowią jego podstawę. Oto rzeczy, o które chłopcom naprawdę chodzi; nie są zaś one w żadnym związku z nauczycielami, ani z podręcznikami szkolnemi

Herbert Casson
Teachers world, cyt. za: Wskazówki dla skautmistrzów, R. Baden-Powell, przeł. S. Sedlaczek

Przeczytaj także


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *