Zapewne wielu skautmistrzów życzyłoby sobie, bym im podał zupełnie szczegółowe wskazówki. W rzeczywistości byłoby to niemożliwością, ponieważ to, co. nadaje się w pewnej poszczególnej drużynie lub do pewnego typu chłopca, nie da się zastosować dla innej, o pół mili oddalonej, a jeszcze mniej da owych rozrzucanych po świecie i istniejących w zupełnie różnych warunkach.

Robert Baden-Powell
Wskazówki dla skautmistrzów, przeł. S. Sedlaczek

Przeczytaj także


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *