Gdy wnikniemy w istotę metody harcerskiej, zrozumiemy łatwo, że nie może być mowy o jednym, obowiązującym wszystkich programie harcerskim regulującym w szczegółach treść pracy zastępu, drużyny, hufca, chorągwi, układającym sztywno tę treść w określonym czasie.

Ewa Grodecka
O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu

Przeczytaj także


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *