Do jednego miejsca może prowadzić wiele dróg – łatwiejszych i trudniejszych, często zapewniających masę przeżyć i wzbogacających nas o doświadczenia. Przed nami, instruktorami harcerskimi, widnieje jednak jeden podstawowy cel – dobra harcerska praca w gromadach zuchów oraz drużynach harcerzy i wędrowników. O wielu drogach, które do niej prowadzą, chcemy pisać na łamach Azymutu.

Skautmistrz dźwiga na swych barkach największą odpowiedzialność czynienia dobrze i z dobrych pobudek i umożliwienia chłopcom, aby to widzieli, ale tak, by nie robić z tego parady

Na początku 2018 roku z inicjatywy Wiktora Maracewicza, Jakuba Borkowskiego, Pawła Jońskiego, Jacka Kowalskiego, Jakuba Kuciaka, Piotra Malewskiego, Jakuba Pajkowskiego, Łukasza Poznańskiego, Maksa Wesołowskiego i Mateusza Wojciechowskiego powstał ruch Azymut Na Harcerstwo, który miał na celu określenie potrzeb instruktorów, stworzenie wizji i zaproponowanie rozwiązań, które nadałyby bieg zmianom w Organizacji Harcerzy ZHR.

Pod koniec kwietnia 2018 roku szykowaliśmy koncept nowego harcerskiego medium i szukaliśmy na niego odpowiedniej nazwy. Idee ruchu skupiającego instruktorów z wielu chorągwi, który za cel postawił sobie wspierać instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w pracy z drużynami są nam bliskie – to w końcu jest celem istnienia tego bloga. Postanowiliśmy więc kontynuować tę myśl. Azymut, powstały z inicjatywy Dyzmy Zawadzkiego i Marcina Gierbisza, jest więc naturalnym następstwem Azymutu Na Harcerstwo. Miejscem, gdzie prezentujemy rozwiązania, odpowiedzi na wyzwania codziennego harcerskiego dnia, ale też staramy się czasem zasiać nową myśl. Azymut traktuje zatem o idei, metodzie i ruchu.

Pisz do Azymutu!

Azymut jest zbiorem wielu głosów – czasem też publikowanych wcześniej w innych miejscach – i zaprasza do współpracy. Przeczytaj nasze wytyczne dla współpracowników.