Zdrowie fizyczne

Ale zapamiętajcie sobie dobrze, że zdrowie fizyczne nie jest koniecznie skutkiem ćwiczeń cielesnych (…) Dobre gry na wolnem powietrzu i zdrowe jedzenie połączone z odpowiednim odpoczynkiem – oto, co daje chłopcu zdrowie i siły w sposób naturalny, a nie sztuczny. Robert Baden-Powell „Wskazówki dla skautmistrzów” (przeł. S. Sedlaczek) RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w […]

Więcej

Wykład

Nigdy nie należy zaczynać wykładu o czymś, nie wytłumaczywszy poprzednio, po co się to robi. Roland E. Philipps „System zastępowy” (przeł. J. Kreiner) RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, wypytywania władz o praktyczne porady oraz znajdowania odpowiedniego cytatu na dowolną okazję.

Więcej

Atmosfera

Atmosferę obozu wytwarza się nie kazaniem, ale zbiorowym działaniem wszystkich wraz z kierownictwem, oraz pobudzaniem uczestników do działania Zbigniew Trylski wstęp do „Pod totemem Słońca” RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, wypytywania władz o praktyczne porady oraz znajdowania odpowiedniego cytatu na dowolną okazję.

Więcej

Przetrwanie

Obóz harcerski przywraca warunki życia zmuszające do wszechstronnej wynalazczości w pokonywaniu niewygód, dające naturalną radość z odnoszonych zwycięstw. Antoni Wasilewski „Pod totemem Słońca” RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, wypytywania władz o praktyczne porady oraz znajdowania odpowiedniego cytatu na dowolną okazję.

Więcej

Jednostka

Skauting (…) zajmuje się jednostką, nie gromadą. Rozwija cechy intelektualne zarówno jak czysto fizyczne lub czysto moralne. Początkowo uważaliśmy, że skauting zmierza do tych celów – teraz, na zasadzie doświadczenia, wiemy że je osiąga, jeżeli jest właściwie stosowany. Robert Baden-Powell „Wskazówki dla skautmistrzów” (przeł. S. Sedlaczek) RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, […]

Więcej

Przynęta

Trzymając się metafory o rybaku, trzeba też zwrócić uwagę na to, że różne gatunki ryb mają swoje ulubione rodzaje przynęt. Lin „bierze” na groch, okoń na robaka, a szczupak na żywca. Podobnie jest z chłopcami, którzy przecież także różnią się między sobą. Marek Gajdziński Harcerski System Wychowania RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych […]

Więcej

Zawody zastępów

Dokładnego rozpatrzenia wymaga sprawa, co ma być przedmiotem zawodów [zastępów – przyp. red.]. Jeżeli drużynowy zadecyduje o tym na własną rękę, zawody wypadają blado (…). Zagadnienie, co ma być przedmiotem zawodów, należy do kompetencji rady drużyny. Roland E. Philipps System zastępowy (przeł. J. Kreiner) RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, wypytywania władz […]

Więcej

Wyścig pracy

Najowocniejszą ze wszystkich metod wzmocnienia ducha zastępu jest urządzanie stałych zawodów między różnymi zastępami (…) Dla większości drużyn najpraktyczniej będzie urządzić zawody w formie sześciomiesięcznego „wyścigu pracy”. Roland E. Philipps System zastępowy (przeł. J. Kreiner) RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, wypytywania władz o praktyczne porady oraz znajdowania odpowiedniego cytatu na dowolną […]

Więcej

Dzielenie się

Gromada starszoharcerska może pomóc swoim członkom w pracy nad sobą, jeżeli ułatwi im wzajemne dzielenie się dorobkiem wiedzy życia. Antoni Wasilewski Pod totemem słońca RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, wypytywania władz o praktyczne porady oraz znajdowania odpowiedniego cytatu na dowolną okazję.

Więcej

Dyscyplina

Jeżeli chcecie utrzymać dyscyplinę wśród swoich chłopców, to bezustannie nabijacie ich pewnym nadmiarem energii, który wymaga od czasu do czasu ujścia, czyli klapy bezpieczeństwa. Robert Baden-Powell Skauting dla chłopców RedakcjaZastęp służbowy oddelegowany do poszukiwania artykułów w wartościowych miejscach, wypytywania władz o praktyczne porady oraz znajdowania odpowiedniego cytatu na dowolną okazję.

Więcej